Registrer veileder

Denne siden kan kun benyttes til å opprette konto for veileder.

Viktig om registrering av nye brukere og innlevering til Nysgjerrigper-konkurransen
I løpet av skoleåret 2019/20 vil vi fase ut nysgjerrigpermetoden.no. Du skal ikke lenger benytte denne nettsiden for å skrive og levere inn rapport til Nysgjerrigper-konkurransen. Dere forsker som vanlig, skriver rapporten i det programmet dere ønsker og sender oss filen før fristen. Ny og enklere innleveringsmåte kommer før neste frist, 15. mars 2020. Følg med på åretsnysgjerrigper.no