Om Nysgjerrigper 

Norges forskningsråd står bak Nysgjerrigper, som retter seg mot elever og lærere i barneskolen. Tilbudet skal:

Hensikten er å vise elever hvordan kunnskap blir til og hvordan de selv kan finne svar på egne spørsmål.

Om nettstedet nysgjerrigpermetoden.no

På nysgjerrigpermetoden.no kan lærere/voksne levere inn rapporter som skal delta i Nysgjerrigper-konkurransen. Innlevert rapporter publiseres på nettstedet, slik at alle kan lese om forskningen som elevene har gjort.

Om Nysgjerrigpermetoden

Nysgjerrigpermetoden er en vitenskapelig, prosjektbasert arbeidsmetode som kan brukes i alle fag i grunnskolen. Metoden passer for elever på barnetrinnet, helt fra første klasse.

I Nysgjerrigpermetoden skal elevene selv finne en problemstilling som de formulerer hypoteser til. I fellesskap skal de utvikle, velge ut og gjennomføre undersøkelser for å samle inn data og teste hypotesene. Resultatene vurderes, elevene oppsummerer og trekker sine konklusjoner, og avslutningsvis presenterer de forskningsprosjektet for andre.

Metoden er en forenklet utgave av hypotetisk-deduktiv metode. Lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden kan lastes ned som pdf eller du kan bestille heftet gratis fra Nysgjerrigper .

Om Nysgjerrigper-konkurransen

Prosjekter lagd av barneskoleelever kan delta i Nysgjerrigpers forskningskonkurransen, som hvert år arrangeres av Norges forskningsråd. Innleveringsfristen er 15. mars.

Klassene kan forske på problemstillinger innen hvilket som helst tema eller fagområde. De regionale vitensentrene sitter i juryen, og leser og vurderer prosjektene. Alle prosjekter får tilbakemelding fra juryen, og hver deltaker får et diplom og en premie som takk for innsatsen.

Juryen sender sine favoritter til finalen, der en nasjonal jury velger ut hvilke prosjekter som skal få gull, sølv og bronse. Det deles ut ett gull, fire prosjekter får sølv og de øvrige finalistene får bronse. Premiene er kr 30 000 kr til gullvinnerne, 10 000 kr til sølvvinnerne, mens alle elevene hos bronsevinnerne får hver sin t-skjorte og medalje. Premien for gull fordeles mellom klassen og skolen: 15 000 kr til klassen til fri bruk og 15 000 kr til skolen. Pengepremien til skolen må gå til aktiviteter som øker bruk av vitenskapelig metode i undervisningen.

Viktige datoer i Nysgjerrigper-konkurransen:
1. februar: Siste mulighet for å søke Nysgjerrigperfondet om penger til forskningen deres (se løpende frister her)
15. mars: Innleveringsfrist til Nysgjerrigper-konkurransen

Regler: Grupper på to eller flere kan forske på noe de lurer på og må levere inn en skriftlig rapport for å delta.

Kriterier for å vinne en pris: Deltakerne må ha jobbet godt etter vitenskapelig metode og vitenskapelige prinsipper, og deltakernes medvirkning må komme tydelig frem.

Viktig om rettigheter

  1. Alle rapporter som leveres inn til Nysgjerrigper-konkurransen, vil bli offentliggjort på internett og vil være tilgjengelig for allmennheten på nysgjerrigpermetoden.no. Dette betyr at hele rapporten vil være tilgjengelig for hele verden, og for eksempel kan media og brukere av sosiale medier lese og dele innholdet i rapporten. Legg derfor ikke inn bilder eller sensitive opplysninger dere ikke vil at andre skal se.
  2. Rapporten vil bli brukt i Nysgjerrigpers arbeid. Alle opplysninger som fremkommer i rapporten (for eksempel, men ikke begrenset til: navn, prosjekttittel, skolenavn, bilder, tegninger, fakta, tekst, data, tabeller og tall) vil kunne bli fremhevet i alle våre og Forskningsrådets kanaler (for eksempel på nettsiden, i trykksaker, på vår Facebook-side, etc.)
  3. Nysgjerrigper lover at vi aldri vil fremstille noen elementer fra rapporten på en negativ måte.
  4. Den som er veileder for prosjektet står som ansvarlig for at rettigheter til innhold i rapporten er i orden og at nødvendige tillatelser og samtykke til bruk av innhold er i orden, slik at det er lov å offentliggjøre alt innholdet i rapporten.

Les Forskningsrådets personvernerklæring

Les mer om å delta i Nysgjerrigper-konkurransen under "Veiledning".