Slik sender dere inn rapport til Nysgjerrigper-konkurransen

For å delta i Nysgjerrigper-konkurransen må en veileder (dvs. en lærer eller en voksen som er ansvarlig for prosjektet) registrere seg som bruker her på nysgjerrigpermetoden.no, opprette et prosjekt, melde det på og levere inn rapporten. Innlevering må gjøres innen fristen 15. mars.

Fremgangsmåte

 1. Veileder må registrere seg som bruker (eller logge inn med en eksisterende konto). For å registrere en bruker må du oppgi navn, e-post, lage et passord og bekrefte brukerkonto via en e-post du får tilsendt.
 2. Prosjektet må opprettes av veileder. Opprett prosjektet ved å registrere skole, klasse, prosjekttittel og et foreløpig forord.
 3. Velg om dere vil levere en rapport dere har laget i et annet program, eller om dere vil skrive rapporten på nysgjerrigpermetoden.no. Under "Type rapport" velger dere om dere vil bruke rapportmalen på nysgjerrigpermetoden.no (merk av for "Redigerbar rapport") eller om dere vil laste opp en rapport som en fil (merk av for "Last opp ferdig rapport "). Dette kan endres underveis.
 4. Meld dere på konkurransen ved å trykke på knappen "Meld prosjektet på Årets Nysgjerrigper 201x" på informasjonssiden til prosjektet (velg "Mine prosjekter" og klikk deg inn på riktig prosjekt).
 5. For å levere inn prosjektet trykker du på "Lever prosjekt" på samme side (denne knappen dukker opp etter at du har meldt prosjektet på), fyller inn informasjonen og svarer “Ja” på at du vil levere prosjektet.
 6. Når du har levert prosjektet, vil alt innhold i rapporten bli publisert og synlig på nysgjerrigpermetoden.no under "Ferdige prosjekter". Husk å lese info om rettigheter før du leverer.

Delta i Nysgjerrigpers forskningskonkurranse

Registrere ny bruker

Opprette et prosjekt

Skrive rapporten i rapportmalen

Prosjektinnstillinger

Lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden

 

 

Delta i Nysgjerrigpers forskningskonkurranse for barneskolen

For å delta i Nysgjerrigper-konkurransen må en veileder (dvs. en lærer eller en voksen som er ansvarlig for prosjektet) registrere seg som bruker her på nysgjerrigpermetoden.no, opprette et prosjekt, melde det på og levere inn rapporten. Innlevering må gjøres innen fristen 15. mars.

Fremgangsmåte:

 1. Veileder må registrere seg som bruker (eller logge inn med en eksisterende konto). For å registrere en bruker må du oppgi navn, e-post, lage et passord og bekrefte brukerkonto via en e-post du får tilsendt.
 2. Prosjektet må opprettes av veileder. Opprett prosjektet ved å registrere skole, klasse, projekttittel og et foreløpig forord.
 3. Velg om dere vil levere en rapport dere har laget i et annet program, eller om dere vil skrive rapporten på nysgjerrigpermetoden.no. Under "Type rapport" velger dere om dere vil bruke rapportmalen på nysgjerrigpermetoden.no (merk av for "Redigerbar rapport") eller om dere vil laste opp en rapport som en fil (merk av for "Last opp ferdig rapport "). Dette kan endres underveis.
 4. Meld dere på konkurransen ved å trykke på knappen "Meld prosjektet på Årets Nysgjerrigper 201x" på informasjonssiden til prosjektet (velg "Mine prosjekter" og klikk deg inn på riktig prosjekt).
 5. For å levere inn prosjektet trykker du på "Lever prosjekt" på samme side (denne knappen dukker opp etter at du har meldt prosjektet på), fyller inn informasjonen og svarer “Ja” på at du vil levere prosjektet.
 6. Når du har levert prosjektet, vil alt innhold i rapporten bli publisert og synlig på nysgjerrigpermetoden.no under "Ferdige prosjekter". Husk å lese info om rettigheter før du leverer.

Registrere ny bruker

Det er to typer brukere: Veileder og deltaker. Kun veiledere kan starte nye prosjekter og legge til prosjektdeltakere.

Registrer deg som veileder

Registrer deg som veileder ved å klikke på knappen "Registrer" øverst til høyre. Fyll inn e-post og velg et passord. Passordet bør bestå av minst 12 tegn og inneholde både store og små bokstaver, tall og tegn. Et tips er å velge noe fra en sang og bytte ut noen av bokstavene med tegn. Det går fint å bruke mellomrom i passord, som f.eks. Lisa gikk til #5kolen

Hva er en veileder?

En veileder er den som står som ansvarlig for et prosjekt som opprettes på nysgjerrigpermetoden.no, og må være en lærer eller en annen voksen person. Veiledere kan opprette et prosjekt og registrere deltakere som skal ha tilgang til å legge inn og redigere tekst, bilder og tabeller i prosjektet. Veileder kan gjenopprette slettede avsnitt. Veiledere kan legge til andre veiledere på et prosjekt, redigere innstillinger for prosjektet (som skoletilhørighet) og melde prosjektet på Nysgjerrigper-konkurransen. Les om rettigheter knyttet til rapporter på nysgjerrigpermetoden.no under "Om Årets Nysgjerrigper".

Legge til prosjektdeltakere

Veiledere må først opprette et prosjekt, og deretter opprette deltakere inne i prosjektet. Du kan enten legge til deltakere fra dine tidligere prosjekter eller opprette nye prosjektdeltakere.

Legge til deltaker fra tidligere prosjekt

Du kan legge til deltakere fra dine tidligere prosjekter. Gå inn på "Prosjektdeltakere" og velg "Legg til eksisterende deltaker". Finn prosjektet deltakeren var med på, velg dette og velg deltakeren i listen. Klikk "Lagre endringer" øverst.

Opprett ny deltaker

Dette gjøres ved å velge prosjektet og klikke på knappen "Prosjektdeltakere" og velg "Legg til ny deltaker". Deltakere behøver ikke registreres med e-post, og veileder får tilsendt passord til deltakere på sin e-post. Deltakere vises kun med fornavn og initial for etternavn i forhåndsvisning av pågående prosjekter på forsiden av nysgjerrigpermetoden.no og den innleverte rapporten.

Redigere deltakere

Du kan også fjerne deltakere fra prosjektet inne på "Rediger prosjektdeltakere", gi dem et nytt passord eller endre navn.

Legge til flere veiledere

Du kan legge til flere veiledere, som får samme type tilgang og rettigheter som deg selv. Gjør det under "Rediger prosjektdeltakere". Veiledere må registreres med e-post.

Opprette et prosjekt

Du oppretter nye prosjekter her. Denne siden finner du også ved å gå til "Mine prosjekter" -> "Opprett nytt prosjekt".

Hvis du ikke kommer inn til et skjema når du klikker på lenken, må du enten logge deg inn eller registrere deg.

Om å opprette prosjekt

Veiledere kan opprette et prosjekt. Logg deg inn og gå på "Mine prosjekter". Klikk på knappen "Opprett nytt prosjekt" og skriv inn opplysningene til prosjektet. Alle opplysninger kan endres senere.

Opplysningene du oppgir om skole, klasse, tittel, forord og forsidebilde vil være synlig for alle fra forsiden av nysgjerrigpermetoden.no. Dette gjelder alle nyopprettede prosjekter. Dersom du ikke vil at det skal vises, må du endre status på prosjektet til "Test" under "Prosjektinnstillinger”. Dersom prosjektet er påmeldt Nysgjerrigper-konkurransen, så kan du ikke velge å skjule denne informasjonen (dvs. du kan ikke lenger endre status til "Test").

To ulike muligheter for å lage rapporten til prosjektet

Du kan velge hva slags rapport dere vil levere ved å velge "Redigerbar rapport" eller "Last opp den ferdige rapporten som en fil" under "Type rapport":

Prosjektet bruker rapportmalen

Rapportmalen er bygd opp etter Nysgjerrigpermetodens seks trinn, og har følgende elementer i rapporten i kronologisk rekkefølge:

Deretter følger hvert kapittel:

Prosjektets rapport lastes opp som en fil

Ved å laste opp rapporten som en fil under "Prosjektinnstillinger", vil det kun være mulig å laste opp forsidebilde, og legge inn informasjon om tittel, skole, klasse, antall veiledere, antall prosjektdeltakere og forord. Vedlegg kan også lastes opp.

Prosjektdeltakere

Legg til flere veiledere

Du kan legge til flere veiledere, som får samme type tilgang og rettigheter som deg selv. Gjør det under "Rediger prosjektdeltakere". Veiledere må ha registrert seg fra før, og du må legge til veiledere ved å legge til e-posten de har registrert seg med.

Prosjektdeltakere

Du som er veileder kan legge til og fjerne prosjektdeltakere fra prosjektet. Deltakerne er de som skal kunne legge inn tekst, bilder, tabeller og vedlegg i rapportmalen. Du legger til, fjerner eller redigerer prosjektdeltakere ved å gå til oversikten over prosjektdeltakere på informasjonsside til prosjektet. Klikk "Rediger prosjektdeltakere" og velg mellom å legge til eksisterende deltakere (fra tidligere prosjekter), legge til nye deltakere ved å legge inn fornavn og etternavn.

Skrive rapporten i rapportmalen

Dere kan legge inn tekst, bilder og tabeller under trinn 1-6. Velg først fanen til det trinnet dere vil legge inn innhold på. Deretter kan dere begynne å legge inn innhold.

Nyttig å kjenne til:

Nytt avsnitt

Klikk på knappen "Nytt avsnitt". Tekst du skriver inn i feltet "(Overskrift)" vil bli synlig i innholdsfortegnelsen. Du kan legge inn avsnitt uten overskrift.

I tekstboksen kan du

Klikk på "Hjelp" hvis du behøver hjelp til hvordan du legger inn tekst, bilder eller tabeller mens du har en tekstboks åpen for redigering.

Forklaring til funksjoner i tekstboksen

Redigering:

Søk etter innhold:

Formattering av tekst:

Lenker:

Sett inn:

Farger:

Du lagrer endringene du har gjort ved å trykke på "Lagre" over tekstboksen. Hvis du ikke vil lagre endringene, klikker du "Avbryt".

Rediger et avsnitt

Klikk på knappen "Rediger" som hører til avsnittet du vil redigere.

Slett et avsnitt

Finn avsnittet du vil slette og klikk "Rediger". Klikk knappen "Slett". Obs: Deltakere kan slette avsnitt, men veileder kan gjenopprette eller gjøre endelig sletting av et avsnitt fra rapporten.

Gjenopprett et slettet avsnitt

Veileder må logge seg inn på prosjektet og gå til fanen hvor avsnittet lå. Nederst ligger avsnitt som prosjektdeltakere har slettet. Finn riktig avsnitt og klikk gjenopprett.

Flytt et avsnitt lenger opp eller ned

Klikk på pilknappene ved siden av "Rediger"-knappen for å flytte avsnitt lenger opp eller lenger ned i kapittelet.

Legge inn bilder

Legg inn bilder ved å klikke på bildeknappen. Du kan velge størrelse (bredde og høyde) og plassering ("Juster" til høyre eller venstre).

Om rettigheter, tillatelser og publisering av bilder på nett

Dere må være sikre på at dere har lov til å bruke de bildene dere legger inn i rapporten. Den som er veileder for prosjektet står som ansvarlig for at rettigheter til innhold i rapporten er i orden og at nødvendige tillatelser og samtykke til bruk av innhold er i orden, slik at det er lov å offentliggjøre alt innholdet i rapporten. Les mer om rettigheter og publisering av Nysgjerrigper-rapporter her.

Legge inn tabeller

Legg inn en tabell ved å klikke på knappen for tabeller og skriv inn så mange rader og kolonner du trenger.

Redigere tabeller

For å redigere tabellen, kan du høyreklikke og velge hva du vil gjøre noe med.

Legge inn lenker

Legg inn en lenke ved å merke teksten som skal lenkes, klikk på knappen for lenke og legg inn nettadressen du vil lenke til.

Om kildebruk og referanser

Husk at dere alltid må oppgi kilder til tekst hentet fra litteratur, artikler eller internett. Det er ingen egen funksjon for å legge inn fotnoter og referanser, men lag gjerne en egen liste over kilder dere har brukt bakerst i rapporten. Dere kan også legge en slik liste som et vedlegg til rapporten.

Prosjektinnstillinger

Prosjekttittel, forord, forsidebilde, veileder, klasse og skole kan redigeres inne på "Prosjektinnstillinger". Disse er synlig for alle i listen "Aktive prosjekter" på forsiden til nysgjerrigpermetoden.no og innhold fra listen brukes på noen sider på nysgjerrigper.no. Dersom du ikke ønsker at det skal være synlig, må du endre status på prosjektet.

Endre opplysninger om en skole

Du kan rette på opplysninger om din skole ved å gå omveien om "Mangler skolen din? Gå hit for å opprette.", velge skolen din, klikk på "Rediger", endre de opplysningene som er feil og deretter lagre. For at de nye opplysningene skal bli riktig for prosjektet du er veileder for, må du på inn på prosjektinnstillinger, velge en annen skole, lagre, og så velge din skole igjen og lagre.

Forord

Forordet kan gjerne fortelle noe om hvorfor dere valgte å forske på problemstillingen deres, beskrive prosjektet og fortelle hvorfor dette er viktig å finne ut. Dette vil vises på prosjektet deres hvis man går inn på det via "Aktive prosjekter".

Forsidebilde

Forsidebildet vil vises stort på forsiden av rapporten. Bildet kan maks være 1600 * 1200 px stort.

Prosjekttittel

Bruk gjerne problemstilingen dere skal forske på som tittel på prosjektet. Tittelen vil være overskriften på rapporten deres.

Levere, publisere eller skjule rapport

Prosjektet deres kan ha fem ulike statuser som sier noe om prosjektet er synlig på nett, under arbeid eller levert til Nysgjerrigper-konkurransen. Veileder kan endre status.

 1. Test: Dersom du ikke ønsker at prosjektet skal være tilgjengelig på nett, så velger du denne statusen. Du og deltakerne kan forøvrig jobbe som normalt inne i prosjektet.
 2. Aktivt: Alle prosjekter som blir opprettet, får i utgangspunkt denne statusen. Det innebærer at prosjektet og informasjon om det er synlig fra forsiden av nysgjerrigpermetoden.no og i lister på nysgjerrigper.no.
 3. Avsluttet: Sett status som avsluttet dersom dere vil publisere rapporten uten at den skal leveres inn til Nysgjerrigper-konkurransen. Rapporten vil bli synlig på forsiden under "Ferdige prosjekter"
 4. Påmeldt: Dersom du skal delta i Nysgjerrigper-konkurransen, må du melde på prosjektet. Det gjør du ved å trykke på knappen "Meld på prosjekt" når du er inne i prosjektet. Du og deltakerne kan fortsatt jobbe som normalt inne i prosjektet. Påmeldingen må gjøres før innleveringsfristen. Alle påmeldte prosjekter er synlig på forsiden av nysgjerrigpermetoden.no.
 5. Levert: Når prosjektet er ferdig og dere er fornøyd med rapporten, kan prosjektet leveres inn til Nysgjerrigper-konkurransen. Fristen er 15. mars hvert år. Prosjekter som leveres inn etter 15. mars, blir med i vurderingen for neste års konkurranse, men det forutsetter at klassen fortsatt går i barneskolen.

Vedlegg

Legg inn vedlegg ved å laste opp filer. Disse legger seg som lenker bakerst i rapporten. Legg for eksempel lydfiler, eksempler på spørreskjema og lignende inn som vedlegg.

Lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden

Last ned lærerveiledningen i Nysgjerrigpermetoden eller bestill et gratis eksemplar på http://bit.ly/bestill_materiell.