Nysgjerrigper-konkurransen 2018: Bronse

Jurybrev

 

PDF     Utskrift
 
Forskningsrapport
Nysgjerrigper-konkurransen 2018

Hva er det beste lekeslimet?

Forsidebilde
Forskere: 7 ved Haukås skole (Bergen, Hordaland)


Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norges forskningsråd

 

Forord

Det er mange elever på trinnet, og på skolen, som leker med, og lager sitt eget slim. Vi fikk kjøpe mange ulike typer slim på butikkene og av venner. Dette var nok en av årsakene til hvorfor vi var så nysgjerrige på: "Hva det beste lekeslimet er". Det var i alle fall overveldende flertall for å forske på nettopp dette, da vi hadde avstemming på trinnet.
Veileder
Elin Blikra

Deltakere
Andrea E., Celine B., Christer O., Danny S., Dominic P., Emil S., Eric S., Henrik M., Håvard K., Ida Sofie F., Ida Terese H., Ingeborg L., Jens J., Jonas A., Klaudia L., Lea Berentine F., Lea Marie K., Martine D., Mathias E., Matilde K., Mats T., Mats K., Mia C., Mia L., Michal L., Oscar K., Patrick T., Pia H., Sander H., Sara P., Tage K., Thea H., Tobias E., Tobias S., Troy S., Ulrik A., Vienna V.

Innhold
Dette lurer jeg på

 - Hva er det beste lekeslimet?

Hvorfor er det slik

 - Hypoteser
 - Hvordan vi kom fram til hypotesene

Legg en plan

 - Hva vi vil gjøre
 - Plan
 - Lage innkjøpsliste og finne oppskrifte på lekeslim
 - Alle skal komme med forslag til slim-oppskrift
 - Alle skal få lage lekeslim
 - Alle skal analysere tallmaterialet og grafene fra spørreundersøkelsen
 - Plan til videre arbeid

Ut å hente opplysninger

 - Finne oppskrift på lekeslim
 - Handleliste til læreren
 - Alle lagde lekeslim og skrev rapport
 - Rapport fra en av forskergruppene
 - Brev til- og fra Andreas Wahl
 - Ikke kjekt med klissete lekeslim som kommer på klærne
 - Ikke bare gøy med isoporkuler i lekeslimet
 - Observasjon og erfaringer etter at slimet har lagt i plastboks en måned.
 - Forskergruppen laget og testet ulike typer lekeslim
 - Spørreskjema
 - Svar på spørreundersøkelsen
 - Spørreundersøkelsesgruppen laget tellestreker
 - Spørreundersøkelsesgruppen laget tabeller og grafer
 - Hele klassen analyserte grafene og tabellene fra spørreundersøkelsen

Dette har jeg funnet ut

 - Hva fant gruppen som laget lekeslim ut?
 - Vi lærte at det skjer en kjemisk reaksjon mellom lim og linsevann
 - Fun facts
 - Hva 3. trinn svarte på spørreundersøkelsen
 - Hva 6. trinn svarte
 - Clear-glue gav clear-slime
 - Isoporkuler er ikke viktig for at det skal bli et bra lekeslim
 - Hypotesen om at lekeslim ikke skal klistre seg til klær stemmer
 - Det er ikke en kjemisk reaksjon mellom isoporkulene og lekeslimet
 - Fargen, isoporkuler og glitter spiller litt rolle, men er ikke det viktigste.
 - Konsistensen på lekeslimet er viktig
 - Viktig at man kan strekke lekeslimet
 - Det beste lekeslimet er fluffy slime
 - Hvilke spørsmål vi kunne jobbet videre med?

Fortell til andre

 - Fortelle om resultatene til andre
 - Fortelle om dette nysgjerrigperprosjektet til lærerne på Haukås Skole

Vedlegg

 

Trinn 1 - Dette lurer jeg på

Hva er det beste lekeslimet?

Elevene på 7. trinn på Haukås skole ønsket å finne ut hva det beste lekeslimet er. Det var mange forslag til hva vi kunne forske på, men det var dette forslaget som vant etter en demokratisk avstemming.

Forslag til hva vi skulle forske på:                                                                        Antall stemmer:

Hvilket prosjekt skal vi forske på dette skoleåret?

Rom 3

Rom 4

Sum

Hvor mye kan hjernen huske, før den begynner å glemme?

       0

      0

      0 

Hvorfor går tiden fort når man har det gøy, men sakte når man kjeder seg?

       1

      0

      1

Hvorfor er ikke søsken helt like når de kommer fra samme mor og far?

      3

      3

      6

Hva er det beste lekeslimet?

      9

(+ mange andrevalg)

      8

     17

Hvorfor er slim så populært?

      0

      0

      0

Hvorfor er det så gøy å ta på slim?

      0

      0

      0

Hvordan påvirker musikk oss?

      1

      1

      2

Hva er det vanligste å få på skiven på skolen?

(eventuelt: Hvilken mat har elevene på Haukås skole med seg på til matpausen?)

      4

(+ mange andrevalg)

      3

      7

Blanke stemmer

      0

      3

      3

Sum

      18

      18

      36

 

Trinn 2 - Hvorfor er det slik?

Hypoteser

Disse hypotesene sier noe om hva vi på 7. trinn mener er det beste lekeslimet.

Dette er hypotesene som klassen brukte.

 • Konsistensen på slimet er viktig. Det skal være mykt og lett å klemme på.
 • Man må kunne strekke slimet uten at lekeslimet rives fra hverandre.
 • Det er viktig at slimet ikke fester seg på/setter flekker på klær eller hender.
 • Fargen på slimet betyr noe.
 • Glitter er ikke viktig for at det skal bli et godt lekeslim.
 • Isoporkuler er ikke viktig for at det skal bli er godt lekeslim.

 

Klasse brukte ikke alle hypotesene som vi foreslo, men vi brukte mange dem. Under ser du alle hypotesene elevene på 7.trinn foreslo.

 • For mye linsevann gjør lekeslimet hardt.
 • Mye barberskum gjør lekeslimet luftig (fluffy).
 • Bruke like mye barberskum og lim deretter litt og litt linsevann.
 • Farge på lekeslimet er viktig.
 • Konsistensen på lekeslimet er viktig.
 • Lekeslimet må ikke sette flekker på hendene eller klærne.
 • Fargen på slimet er ikke viktig.
 • Det beste lekeslimet lages hvis vi har PVA lim.
 • At ikke slimet er for hardt.
 • At slimet ikke er for klissete.
 • Du må ha mye barberskum slik at det ikke blir klissete.
 • Brun er den beste fargen.
 • Flytende lim vil lage det beste slimet.
 • Blank lim fra «Søstrene Grene» gir det beste slimet.
 • Limet må være romtemperert dersom du skal få det beste slimet.
 • Lekeslimet skal ikke sprette.

Hvordan vi kom fram til hypotesene

Alle elevene var med på å bestemme hypotesene. Alle hypotesene ble skrevet ned på et ark. Derette satt elevene i grupper og diskuterte hvilke hypoteser de mente var viktigst. Hver gruppe fikk velge ut de fire hypotesene de mente var viktigst. Til slutt ble vi enige om de hypotesene vi ønsket å bruke i prosjektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevene kom også med forslag til hvordan klassen skulle jobbe for å finne svar på problemstillingen og hypotesene våre.

 

 

Trinn 3 - Legg en plan

Hva vi vil gjøre

Hypotesene våre sier ikke så mye om hva som er de rette ingrediensene å bruke for å lage det beste lekeslimet. Vi snakket om hvordan vi kunne lage det beste lekeslimet, slik at vi kunne finne ut hvilke slim som er best.

Vi vil lage mange ulike typer lekeslim og teste ut ulike ingredienser i lekeslimet. Vi ønsker også å teste ut ulike mengder med ingrediensene for å se hva som gir det beste lekeslimet.

De ulike typene lekeslim som vi lager, skal vi bruke i og vise til undersøkelsesgruppen vår. Vi ønsker å spørre elevene på 3. trinn og 6. trinn på Haukås skole om hva de mener er et godt lekeslim.

Plan

Elevene satt i grupper og kom med forslag til ulike oppgaver vi kunne jobbe med for å finne svar på det vi lurte på.

 

Alle fikk en lapp hvor det ble skrevet ned det man ønsket å jobbe med. 

Læreren delte klassen inn i grupper med utgangspunkt i våre ønsker.

Gruppene er rapportgruppe, fotografgruppe, spøreskjemagruppe og testegruppen.

Under ser dere de ulike arbeidsgruppene:

 

Rom 3

Gruppe

Navn på elever

Rapportgruppen

Tage og Dominic

Fotografgruppen, tegnegruppe, dikt, sang mm

Finn informasjon på internett, aviser, blader eller lignende.

Ida Terese, Patrick og Sander

Spørreskjemagruppe

Emil, Vienna og Mathilde

Forskergruppen: Lage lekeslim med ulik konsistens, ulike farger, med glitter, uten glitter, med lukt, uten lukt.

Mats K, Tobias E, Martine,

Mia Elin, Mathias, Danny, Michal, Mia C, Ida Sofie, Ulrik og Ingeborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rom 4

Gruppe

Navn på elever

Rapportgruppen

Lea Berentine og Sara

Fotografgruppen, tegnegruppe, dikt, sang mm

Finn informasjon på internett, aviser, blader eller lignende.

Pia, Håvard og Tobias S

Spørreskjemagruppe

Oscar og Lea Marie

Forskergruppen: Lage lekeslim med ulik konsistens, ulike farger, med glitter, uten glitter, med lukt, uten lukt.

Klaudia, Thea, Celine, Eric, Christer, Mats T og Jens Petter, Henrik og Andrea

 

 

Rapportgruppen skal skrive rapporten som skal leveres inn. Rapportgruppen skal samle trådene fra de andre gruppene, og skal legge resultatene inn i rapporten. Rapportgruppen skal legge inn bilder der det passer og redigere om de må. Fotogruppen kan også legge inn bilder.

 

Ida Terese er i fotogruppen og tar bilder.

 

 

Lage innkjøpsliste og finne oppskrifte på lekeslim

Elevene må lage en innkjøpsliste, slik at vi vet hva vi trenger å kjøpe inn når vi skal lage lekeslim. Dette skal sendes til lærer på it’s learning.

Elevene må finne ulike typer oppskrifter, eller lage ulike typre oppskrifter og sende disse til lærer på it’s learning.

Bilde: Her ser du noen av ingrediensene som ble kjøpt inn.

Bildet: Litt flere ingredienser. Ulike typer lim og barberskum.

Alle skal komme med forslag til slim-oppskrift

Alle skal skrive oppskrift på lekeslim og sende til læreren.

Vi kan bruke nternett for å finne gode oppskrifter eller bare skrive våre egne oppskrifter. 

 

Alle skal få lage lekeslim

Alle skal få lage lekeslim, selv om vi ikke er på den arbeidsgruppen. Visst ikke blir det urettferdig for de som ikke får lage lekeslim. Vi kan få velge om vi vil bruke oppskriften vi fant/laget selv, eller vi kan improvosere litt underveis. Vi kan få lage flere ulike typer lekeslim. Vi skal skrive rapport fra lekeslim-forsøket vårt.

Alle skal analysere tallmaterialet og grafene fra spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsesgruppene skal laget spørreskjema. Begge gruppene jobber hver for seg i starten, deretter skal de bli enige om hvilke spørsmål og alternativer de skal bruke i selve spørreundersøkelsen. De ble må bli enige om hvilket trinn de skal ha undersøkelsen på og ha ansvar for hvert sitt trinn. Når spørreundersøkelsegruppene er ferdige å legge inn tallmatrialet i excel, skal det kopieres opp og så skal hvert rom analysere tabellene og grafene. Elevene sitter sammen i grupper på 2-3 elever og svarer på om hypotesene stemmer i forhold til tabellene og grafene som de har foran seg. De skal også forklare hvorfor hypotesene stemmer.

 

 

 

Plan til videre arbeid

Etter inndelingen i grupper, fikk de ulike gruppene en del oppgaver de skulle svare på eller løse:

Under ser dere hva de ulike gruppene jobbet med:

Rapportgruppen: Begynne å skrive på rapporten.

Logg på www.nysgjerrigpermetoden.no

Klikk på: logg inn.

Bruk passordet du fikk forrige gang du logget deg på.

Husk å skrive i objektiv form.

(Rom 4- skriv inn navnene på elevene før dere begynner å skrive på rapporten).

Bli kjent med plattformen/skriveverktøyet.

Les tidligere innleverte Nysgjerrigperrapporter.

Fotograf-/informasjongruppen:

Ta bilde av gruppene. Opprett en egen fil- nysgjerrigperprosjekt- Øv dere på å legge inn bilder i denne filen.

Søk på nettet etter informasjon om hva folk liker/vil kjøpe/ vil ha når det kommer til lekeslim.

Avtaler hvem som gjør hva og hva de skal ta bilder av, hva de skal lese mer om på internett, i aviser og lignende. Skal noen skrive dikt, sang eller tegne?

Skriv ned på arket det dere fant ut. (Eller skriv det i en word-fil og send det til Elin på it’s learning.

Skrive brev til forskere eller finne ut informasjon om lekeslim.

 

 

 

Spørreskjemagruppene: Les litt på internett om det å lage spørreskjema og finne gode spørsmål. det dere finner ut. Hvor mange svaralternativer bør dere ha? Hva bør stå i de svaralternativene? Hvordan skal dere stille spørsmålene?

Hvem skal dere spørre?

Gi arket til Elin på slutten av timen.

 

Dersom det blir tid kan dere lage spørreskjema til hypotesene.

Hvilke spørsmål skal dere ha i undersøkelsen?

Lag spørreskjema i en word fil. Lagre spørreskjemaet i en egen fil som dere kaller nysgjerrigperprosjekt.

Gjennomføre undersøkelsen på 3. trinn og 6. trinn.

Telle opp og registrere svar i Excel.

Lage grafer i excel, slik at det er lett for leseren og se resultatet.

Alle på trinnet skal lese disse resultatene/grafene og se hvordan resultatene stemmer overens med hypotesene våre: Stemmer, stemmer delvis eller stemmer ikke.

Spørreskjemagruppen skal bruke svarene fra elevene og skrive det inn i rapporten under overskriften:  Dette fant vi ut.

Ta med feilkilder fra spørreundersøkelsen og skriv det inn i rapporten under overskriften: Dette fant vi ut.

Lekeslim:

Skriv på arket som du fikk fra Elin

Hvordan skal dere forske på dette?

Hvordan skal dere lage ulike lekeslim?

Hvilke oppskrifter skal dere velge?

Hvilket ulike typer slim skal dere lage?

Bli enig om hvem som lager lekeslim med ulik konsistens, ulike farger, med glitter, uten glitter, med lukt, uten lukt. Bli enig om hvordan dere ønsker å jobbe på forskerrommet når dere lager lekeslimet. Det er lurt å være systematisk når dere skal lage lekeslimet. Da er det lettere for spørreskjemagruppen å teste ut spørsmålene de har laget med elevene på 6. trinn.

Skriv ned det dere ble enig om på gruppene.

Gi svarene på spørsmålene ovenfor til Elin.

Skriv en rapport når du lager lekeslimet.

Gi rapporten til Elin.

 

 

 

Forskergruppen/lekeslimgruppen eksprimenterer og lager ulike typer slim. Gruppen skriver en naturfagrapport og dokumenerer hva de gjør underveis.

 

Trinn 4 - Hent opplysninger

Finne oppskrift på lekeslim

Alle elevene på 7. trinn, skulle skrive ned hva de tenkte var et godt lekeslim. De skulle skrive ned en hypotese de mente var viktig. De skrev oppskrift på lekeslim og sendte til læreren på it’s learning. Noen brukte internett for å finne gode oppskrifter. Andre elever hadde laget lekeslim før og leverte inn oppskriften på sine “hemmelige ingredienser”. Noen elever la med bilder og laget en oppskrift med framgangsmåte, andre elever la til linker til filmer hvor de viste hvordan man kunne lage lekeslim. Mange av filmene var på engelsk.

Bildene viser eksempler på hva to ulike elever svarte.

Elevene satt i grupper, snakket sammen og skrev ned hva vi trengte for å lage lekeslim.

Læreren vår leste igjennom og brukte disse listene fra elevene. Hun brukte også svarene hun fikk på ItsLearning da hun skrev handleliste. Deretter handelt hun inn alt vi trengte for å lage lekeslim.

Handleliste til læreren

For at læreren skulle vite hva hun trengte å kjøpe inn til prosjektet, lagde elevene en handleliste. Vi skrev ned innkjøpsliste og sendte det til henne på it’s learning. Alle elevene gjorde dette i tilfelle vi hadde ulike typer ingredienser til lekeslimet. 

Her er hva læreren kjøpte inn:

8 pk. Barberskum (firstprice er billigst)

2 tuber tannkrem

4 pk. Maizena mel

1 flaske Jif Universal spray

2 flasker/tuber * Bodylotion

2 pk. Konditorfarge med alle fargene (grønn, rød, gul og blå)

2 flasker Skumsåpe (foam)

4 pk natron

4 pk. Zip- plastposer 

Akrylmaling (lyse farger)

Linsevann * 4

Store flasker med lim (stort innhold av PVA) * 4

Isoporkuler * 2

Glitter * 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle lagde lekeslim og skrev rapport

Alle elevene lagde lekeslim og skrev rapport fra forsøket.

Elevene som var i “lekeslimgruppen” fikk lage slim flere ganger for å finne ut hvilke ingredienser de trengte for å lage det beste slimet.

På bilde over: Elever lager lekeslim og skriver rapport.

På bildet under ser du det første lekeslimet en av forskergruppene lagde.

På bildet: Første slimet som ble laget. Uten farge, glitter eller isoporkuler.

 

 

 

 

 

Det var noen elever på trinnet som var ekstra hjelpere. De hadde laget en del lekeslim hjemme og var veldig gode hjelpere da forskergruppene skulle lage lekeslim.

Det var “ekspertgruppen” som hadde demonstrasjonsforsøk for resten av forskergruppen, før alle prøvde ut å lage lekeslim. Det ble en del prøving og feiling.

Noen elever var veldig lei seg fordi lekeslimet ikke ble så bra. Da snakket vi om at det å forske handler om å prøve og feile. Forskere som ikke får til å lage det de ønsker med en gang, kan ikke gi opp, man må bare fortsette å prøve til man blir fornøyd. Dette svaret hjalp litt, og forskerene jobbet videre. Etter hvert fikk gruppene mer erfaring, og fikk til å lage mange typer lekeslim. Noe av det gøyeste, var å leke med lekeslimet.

Bildet: Ikke alle forsøkene endte slik forskerne ønsket. Det ble mye prøving og feiling, som forskere er vant til.

Etter hvert laget forskergruppen ulike typer lekeslim med ulike typer ingredienser.

Forskergruppen skrev rapport og observerte hva som skjedde med lekeslimet når de laget slimet og etter at slimet hadde lagt litt i en plastboks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildene viser rapporter skrevet av ulike elevgrupper.

 

 

Her er vi på forskerrommet og lager lekeslim.

Rapport fra en av forskergruppene

Alle elevene på forskergruppen skrev inn rapporten på data og sendte til læreren på ItsLearning.

Her er et eksempel på en slik rapport.

LEKESLIM

Oppskrift gruppen brukte:

Pandurolim, Barberskum, Bodylotion, Litt maisenna, Kontaktlinsevann og Gif universal

Step by step:

Først, ta lim oppi en boks/skål, etter det ta litt mer barberskum enn lim. Rør så inn body lotion og maisenna, og til slutt litt og litt linsevann mens du rører. Hvis slimet er klissete bruk Gif universal.

Gruppen lagde flere slim og sånn var det etter at vi ikke hadde tatt på det på en liten stund:

Glitterslim: glitterslimet var blitt veldig veldig klissete og gikk ikke an å ta på det uten at hendene ble full av slim som ikke gikk av.

Isoporslimet: når gruppen skulle strekke på isoporslimet spratt det bare isoporkuker ut av slimet hele tiden. Men hvis du har et klisset fluffy slim, kan det hjelpe å putte isoporkuler i det. 

Butterslimet: når man tok det ut av boksen var det kjempe hardt, men når man lekte litt med det ble det mykt og strechy. 

Fluffy slime: litt klissete i starten, men leker man litt med det blir det bra.

Clear slime: ble hardt etter en liten stund og gikk ikke an og strekke det, men det er behagelig å ta på.

Meninger:

Et bra slim er et slim som ikke er klissete men som er litt fast, men samtidig ikke for hardt. Det er best uten glitter for det kommer glitter overalt hvis man har glitter i slimet. Hvis man tar farge i slimet etter det er ferdig blandet, blir det veldig klissete.

Bildet under viser rapporten fra en av gruppene på forskergruppen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brev til- og fra Andreas Wahl

Elevene var nysgjerrige på hva som skjedde da linsevannet (med borax) blandet seg med limet og barberskummet Mange elever mente at det hadde skjedd en kjemisk reaskjson.Under her ser du brev til Andreas og svaret hans til Ida Terese.

Kjære Andreas.

Vi er elever fra 7. trinn på Haukås skole som jobber med et nysgjerrigperprosjekt om "hvordan lage det beste lekeslimet?" Vi lurte på noen ting og håper på å få svar på disse spørsmålene fra deg. Det viktigste spørsmålet, som vi ønsker svar på, er om det skjer en kjemisk reaksjon når man lager lekeslimet? Er det linsevannet som setter i gang en kjemisk reaksjon med limet og barberskummet? Eller er det noe annet som skjer? Vi bruker forskjellige ingredienser som: PVA lim, barberskum, linsevann, maisstivelse, natron, Jif universal, tannkrem, maling, isoporkuler, glitter, lotion, såpe, sjampo. Vi har laget mange ulike typer lekeslim. Det vi ser er at når vi putter linsevann sammen med barberskum og lim skjer det noe. Det fester seg og får en annen konsistens. Det blir lekeslim. Vi lurer på om det skjer en kjemisk reaksjon. Vi lurer på hva som egentlig skjer når disse tre blandes, hva den kjemiske reaksjonen er. Vi lurer også på om det kommer bakterier i lekeslimet når alle tar på  det? Er det sunt å leke med lekeslim? (bakterier, kjemikaler eller lignende) ? Vi observerer også at lekeslimet sin konsistens og strekkbarhet forandrer seg når det ligger lenge (i boks med lokk )uten å bli brukt. Mange elever på trinnet mener at lekeslimet blir mindre fuktig og vanskeligere å strekke ut uten at det ryker fra hverandre. Lekeslimet blir mindre stretchy. Vet du hvorfor det blir slik?

Vennlig hilsen Ida Terese Høiberg og 7. trinn fra Haukås skole.                                                                                                                       

Under følger svar fra Andreas:

Hei Ida Terese,

Takk for et kult spørsmål. Jeg er fysiker, ikke kjemiker, men jeg skal forsøke å svare. 

Helt siden jeg selv gikk i 7.-klasse har oppskriftene på slim hatt Borax i seg, et vaskemiddel det er vanskelig å få tak i her i Norge. Men så, for litt over et år siden oppdaget noen at det funker fint med linsevæske. Hurra! Det kan vi nemlig kjøpe i alle brillebutikker. Og ganske riktig, hvis dere leser bakpå flaska med linsevæske vil dere se at den inneholder borsyre (boric acid), akkurat som i Borax.

Lim er laaaange kjeder med like molekyler. Vi kaller dem polymerer. Nesten som et perlekjede, men ikke helt.

I limet dere bruker er det nettopp sånne lange kjeder. Lange polymerer. PVA står for PolyVinylAcetat er vanlig i skolelim, og er kjent for å gi bra slim.

Her kommer kjemien: Tenk dere limet som en bøtte med perlekjeder. De kan gli fint rundt hverandre. De oppfører seg som noe flytende. Men så tilsetter dere linsevæske med borsyre. Da fester noen av perlene seg til hverandre. Jo mer borsyre, jo fler av perlene fester seg til hverandre. Da kan ikke perlekjedene gli like lett rundt hverandre. De sitter fast i hverandre. Da har dere laget slim.

Barberskum tror jeg hjelper med å lage slimet luftig og glatt. Og de andre ingrediensene kan nok også sette i gang kjemiske reaksjoner som gir slimet spesielle egenskaper.

Slim er laaaange polymerer, koblet sammen av borsyre. Lykke til! Og aldri slutt å lure på ting.

Hilsen Andreas.

Det var ekstra stas at spørsmålet til- og svaret fra Andreas Wahl kom på trykk i Aftenposten junior (utgave 27.02-03.03 2018)

Ikke kjekt med klissete lekeslim som kommer på klærne

En av hypotesene våre er at det ikke er kjekt å få lekeslim på klærne. Lekeslimet bør ikke være så klissete at det setter seg fast på klærne, fingrene eller på bordet. Da blir det så grisete og ikke så kjekt å leke med det.

Bildet: Det er ikke like kjekt å få lekeslimet på klærne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke bare gøy med isoporkuler i lekeslimet

Isoporkulene var litt gøy i begynnelsen. Det var kjekt å knipe på- og leke med slim som hadde isoporkuler, men det var ikke bare gøy….

Slim med isoporkuler. Isoporkulene faller bare av slimet. Det er ikke så gøy. I alle fall ikke når vi må rydde etterpå.

I tillegg så forskergruppen at isoporkulene gjorde lekeslimet tørrere etter at det hadde lagt i plastboks en liten stund.

Isoporkulene la seg på toppen av lekeslimet når det hadde lagt en stund. Det var tydelig at det ikke hadde vært en kjemisk reaksjon mellom slimet og isoporkulene. Det var lett å skille de to stoffene.

 

 

Observasjon og erfaringer etter at slimet har lagt i plastboks en måned.

Observasjoner og erfaringer, fra noen elever i forskergruppen,med lekeslimet etter det har lagt en måned i plastboks.

Da forskergruppen så på slimet og lekte med det etter jul, tre uker etter av vi hadde laget det.

 

 

Mats T og Henrik:

Før jul var lekeslimet (rosa-rød farge, clearslime) ganske stretchy.

I begynnelsen da jeg tok på det var det lite stretchy. Det gikk fra hverandre veldig kjapt.

Så lekte vi med det noen minutter da ble det veldig stretchy.

Jo mer vi leker med det jo mer stretchy blir det.

 

Andrea og Ida Sofie og Martine:

Kremgul farge - butterslime (laget med Maizena (før og etter vi laget det), vanlig lim, kontaktlinsevann, barberskum, bodylotion, lysegul  maling )

Starten: er det ikke slimete. Det var veldig hardt.

Når jeg lekte med det, ble det mer mykt og stretchy og mer slimete (i begynnelsen ar det u-slimete).

Glitterslimet: Det er suppete. Vi tror det er fordi vi har tatt for lite linsevann eller at vi har tatt for mye glitter i det.

 

 

Jens Petter og Tobias E.

Rosa, litt stort og veldig mange isoporkuler.

Kjempegøy å leke med slimet. Isoporkulene falt av når vi lekte med det. Så på slutten av timen var det nesten ingen igjen.

Det var veldig gøy når det kommer bobler i slimet og så skviser du boblene så kommer det en kul lyd. Som bobleplast som sprekker.

Når slimet beveger seg tregt er det stretchy, men når du tar det raskt fra hverandre rakner det (rives det fra hverandre). Det hjalp ikke å leke med det, kanskje fordi det ikke ble varmt nok (for det var for stort)?

 

Celine og Thea:

Lyserosa med isoporkuler.

Ikke lurt å ta isoporkuler i fordi da blir det ikke strechy (elastisk) mer.

Det går veldig fort fra hverandre.

Det ble ikke mykt eller stretchy når vi lekte med det.

 

Clearslime- lyseblå.

Det var bra da vil laget det.

 

Ryker fra hverandre fortere uansett hvor mye vi leker med det.

(Oppskrift: lim, barberskum, linsevann, litt maizenamel, maling-farge, isoporkuler,natron)

Lyseblå vanlig slim med isoporkuer- fluffy slim med isoporkuler.

Forskergruppen laget og testet ulike typer lekeslim

Det var viktig å teste lekeslimene. De skulle være “stretchy” (lett å strekke), lette å “poke” (lett å stikke fingrene nedi lekeslimet, uten at lekeslimet skal gi for mye motstand). Gruppen måtte også lage lekeslim som var klissete, slik at elevene på 3. trinn og 6. trinn fikk se og prøve mange ulike typer slim. Det ble også laget lekeslim som ikke var stretchy. Forskergruppen laget clear slime, butter slime, vanlig slime, foam slime, fluffy slime og klissete slime. I tillegg la de inn farge, glitter eller isoporkuler i slimet.På bildene under ser dere hvordan en “stretchy” test situasjon kunne foregå.

 

 

 

 

Spørreskjema

Spørreskjemagruppen valgte å lage et spørreskjema til elevene på 3. og 6.trinn på Haukås skole. Elevene fra 3. og 6. trinn ble spurt om hvilket lekeslim de likte best. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Begge gruppene jobbet hver for seg i starten, deretter ble de enige om hvilke spørsmål og alternativer de skulle bruke i selve spørreundersøkelsen.  De brukte spørsmål og alternativer fra begge gruppene. Kjekt å se hvor godt disse to gruppene samarbeidet. En annen spennende ting, var å se hvor mye lettere det var å finne gode spørsmål og svaralternativer når de to spørreundersøkelsesgruppene jobbet sammen. Det stoppet nemlig litt opp for gruppene etter at de hadde jobbet en liten stund. Når de jobbet sammen ble det en ny driv i begge gruppene og de fikk liksom de bitene som manglet.  De laget et flott og oversiktlig spørreundersøkelseskjema. De ble også enige om hvilket trinn hver gruppe skulle ha ansvar for å spørre og følge opp tallmatrialet i etterkant. Spørreundersøkelsesguppen i rom 3 hadde ansvar for 3. trinn. Den andre gruppen i rom 4 hadde ansvar for 6. trinn. De ble også enige om hvordan de skulle ha undersøkelsen. De valgte å ha undersøkelsen på forskerrommet. De la ulike slim på ulike bord, slik at glitterslimet ikke skulle ødelegge de ander lekeslimene. Spørreundersøkelsesgruppen tok opp noen få elever om gangen som de spurte. Det var litt vanskelig å bli ferdig med undersøkelsen for enkelte elever, fordi de likte så godt å leke med lekeslimet. Noen var gode på å ta imot beskjed, andre trenger å øve mer på dette. Det var nok noen som svarte litt feil og krysset av litt flere steden enn de hadde trengt, men gruppen føler at svarene som kom inn på undersøkelsen var ærlige. Da spørreundersøkelsesgruppen skulle rydde sammen lekeslimene, så de at det var mye å rydde opp fra glitterslimet og isoporkuleslimet. 

Svar på spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsesgruppen planlagte og gjennomførte spørreundersøkelsen uten lærer tilstede. De avtallte, med lærerne på 3. trinn og 6. trinn, hvilken dag som passet best. Spørreundersøkelsesgruppen fikk bestemme og organisere alt dette selv. Gruppen la fram alle de ulike lekeslimene på bordene i forskerrommet. Etter hvert fant de ut at det var lurt å legge slimene med glitter på et bord, slimene med isoporkuler på et bord og så videre. Det var lurt fordi da blandet ikke elevene fra 3. trinn og 6. trinn de ulike lekeslimene sammen. Spørreundersøkelsesgruppen fant ut at de skulle spørre små grupper om gangen. Det var ikke alle elevene som hørte etter. Det var noen elever som ikke ønsket å gå, fordi det var så gøy å leke med lekeslimet. Det kan være at noen ikke forstod spørsmålene og svarte feil på grunn av det. På bildet under vises svar fra en elev på 6. trinn. 

 

 

Spørreundersøkelsesgruppen laget tellestreker

Det ble laget tellestreker da elevene skulle finne ut hva elevene på 3. trinn og 6. trinn hadde svart.

Bildene av disse to skjemaene ble tatt før gruppen var ferdig å telle/skrive opp alle resultatene.

 

Opptelling av hvilke farger elevene på 6. trinn likte best.

Spørreundersøkelsesgruppen laget tabeller og grafer

På bildet vises et eksempel på to av tabellene og grafene. Dette er resultater fra undersøkelsen på 3. trinn.  

For å se alle tabellene og grafene, må du se i vedlegget.

 

Hele klassen analyserte grafene og tabellene fra spørreundersøkelsen

Elevene som hadde ansvar for å lage- og gjennomføre spørreundersøkelsen på 6. trinn satt i rom 3. Derfor fikk alle elevene i rom 3 ansvar for å analysere tabellene og grafene som spørreundersøkelsesgruppen hadde laget ferdig. Elevene i rom 4 fikk ansvar for tallmaterialet fra 3. trinn, siden elevene som hadde ansvar for det satt i rom 4. Elevene satt i grupper på 2-3 elever. De fikk i oppgave å lese og tolke tabellene og grafene. Deretter skulle de svare på om hypotesene stemte, stemte delvis eller stemte ikke. De måtte også gi forklaring på om hypotesene stemte. På bildet under vises et eksempel på hva elevene skulle jobbe med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deretter fikk spørreundersøkelsesgruppen ansvar for å se hva alle elevene på trinnet hadde svart og sammenfatte dette i et skjema som dere kan lese mer om under “Dette har jeg funnet ut”.

 

Trinn 5 - Dette har jeg funnet ut

Hva fant gruppen som laget lekeslim ut?

Da lekeslimet ble laget fant vi ut:

Hvilke ingredienser som fungerte best:

 • Panduro lim, Søstrene-Grene lim, skolelim, clear glue (gjennomsiktig lim). Lim som inneholder PVA.
 • Linsevann med borax.
 • Barberskum hjalp til med å gjøre lekeslimet mykt. Man må ha barberksum for å lage fluffy slime. Gav god lukt om det var god lukt i barberskummet. Gav dårlig lukt om det var dårlig lukt i barberskummet.
 • Funktighetskremen hjalp til med å gjøre lekeslimet glatt.

Vi lærte at linsevann må inneholde Borax for at det skal skje en kjemisk forbindelse mellom limen og linsevannet. Limen som blir brukt må ha høyt innhold av PVA.

Ida Sofie og Martine lærte at det var lurt å teste lekeslimet underveis i prosessen. Det var lurt å ta ut små prøver og sjekke om mer linsevann skulle tilsettes.

 

 

 

 

 

 

Vi lærte at det var lurt å tilsette litt og litt linsevann og jobbe linsevannet inn i limet og barberskummet før man tilsatte mer linsevann. Vi lærte også at det er lurt å bruke en skje til å røre med i begynnelsen, slik at det ikke blir så klissete på hendene (se bilde under):

Vi lærte at det ikke er lurt å ta lekeslimet ut fra boksen, før vi kjenner at det ikke er så klissete. Det er lurt å ta ut små prøver av lekeslimet underveis i prosessen.

 

 

 

 

Disse ingrediensene kan vi også bruke når vi lager lekeslim:

 • Natron hjalp til med å binde sammen ingrediensene. Det gjorde lekeslimet minder rennende. Når vi lager clearslime må du ha det fordi det binder det sammen.
 • Jif Universal fungerte godt for å gjøre lekeslimet mindre klissete.
 • Maisena fungerte godt da man skulle lage Butterslime.
 • Shampo gav god lukt, men gjorde lekeslimet mer rennende.
 • Tannkrem kan man bruke dersom man lager lekeslim uten lim. Det heter tannkremslim.

Disse ingrediensene kan man ha i om man ønsker farge, glitter, isoporkuler:

 • konditorfarge
 • maling
 • lebestift
 • øyenskygge
 • tusj
 • glitter
 • isoporkuler

TIPS: Ha malingen (fargen) i blandingen før linsevannet, visst ikke kan fargen smitte av på fingrene og klær. Det samme gjelder glitteret.

Dette fant vi også ut:

 • Bruk av Maisena gav oss butterslime.
 • Bruk av maling var litt uheldig, dersom man blandet det i etter linsevannet. Da kom noe maling på klærne.
 • Lekeslimet blir rennende om man bruker for mye maling i blandingen.
 • Bruk av isoporkuler førte til mye opprydning, fordi isoporkulene bare falt ut av lekeslimet hele tiden.
 • Bruk av glitter førte til mye opprydning og glitter “over alt”, fordi glitteret bare falt ut av lekeslimet hele tiden.
 • Dersom vi lekte med glitterslimet og deretter tok på slim uten glitter, kom det glitter i dette slimet også.
 • Bruk av lebestift i lekeslimet kunne føre til at det ble litt klumpete.
 • Vi kan bruke tusj og stikke det rundt i slimet for å få farge på slimet.
 • Lekeslimet ble dårligere dersom det lå lenge i “luft-tette” bokser. Lekeslimet ble “tørrere” og det var ikke så elastisk. Det var lettere å rive fra hverandre enn da slimet var helt nytt.
 • Etter at slimet hadde lagt litt i plastboks, ble det mindre stretchy, men det ble litt bedre etter at vi lekte med det en liten stund. Da ble det varmet opp litt og ble mer stretchy.

Hvor mye trenger man av de ulike ingrediensene og tips til å lage lekeslim:

 • Bruk lim med PVA.
 • Bruk litt mer barberskum enn lim.
 • Blande lim og barberskum sammen først.
 • Ta i det du ønsker av farge, 
 • Ta i litt og litt linsevann og rør godt hele tiden med en skje. Pass på å ikke ta for mye linsevann, da blir lekeslimet mindre stretchy (Slimet rives raskere fra hverander når det strekkes).

 

Mange lurte på hvorfor det skjedde en kjemisk reaksjon når linsevannet og limet ble blandet sammen. Derfor ble det sendt inn et brev til Andreas Wahl.

 

Vi lærte at det skjer en kjemisk reaksjon mellom lim og linsevann

Ved å lese svaret fra Andreas Wahl, fant vi ut at man kan bruke linsevann.for å lage slim. Hvis man leser bakpå flasken med linsevæske vil vi se at den inneholder borsyre (boric acid), akkurat som i Borax.

Lim er laaaange kjeder med like molekyler. Vi kaller dem polymerer. Nesten som et perlekjede, men ikke helt.

I limet vi bruker (som fungerer, for det er ikke alle limtyper som fungerer), er det nettopp sånne lange kjeder. Lange polymerer. PVA står for PolyVinylAcetat er vanlig i skolelim, og er kjent for å gi bra slim.

Den kjemiske reaksjonen som vi ser, pedagogisk forklart: Tenk dere limet som en bøtte med perlekjeder. De kan gli fint rundt hverandre. De oppfører seg som noe flytende. Men så tilsetter dere linsevæske med borsyre. Da fester noen av perlene seg til hverandre. Jo mer borsyre, jo fler av perlene fester seg til hverandre. Da kan ikke perlekjedene gli like lett rundt hverandre. De sitter fast i hverandre. Da har dere laget slim.

Andreas tror at barberskum hjelper med å lage slimet luftig og glatt, han mener videre at de andre ingrediensene kan sette i gang kjemiske reaksjoner som gir slimet spesielle egenskaper.

Slim er laaaange polymerer, koblet sammen av borsyre.

Fun facts

 • FirstPrice barberskum var utsolgt i alle butikkene i Åsane i månedene september til desember 2018.
 • En ansatt i en brillebutikk i Åsane som selger linsevann sa:
  • Vi har aldri før, solgt så mye linsevann som i høst.
  • I perioder har vi gått tom for linsevann. 
  • Vi har bestilt inn ekstra mye fordi det er så mange som skal bruke det til å lage slim.
  • Jeg måtte prøve å lage slim selv, for å finne ut hvilket linsevann som fungerte best. Jeg bestilte inn massevis av dette.
 • Spørsmålet fra klassen til Andreas Wahl blir trykket i Aftenposten jr. i mars utgaven.
 • Det finnes en morsom musikkvideo på youtube om Slime. Søk på: The Holderness Family – Slime after Slime.  (https://www.youtube.com/watch?v=I3rkGkv_ATE )
 • Det har kommet slim i butikkene som har metallbiter i seg. Ved å bruke en magnet, kan man få slimet til å bevege seg på ulike måter.

 

 

 

Hva 3. trinn svarte på spørreundersøkelsen

Hypotese Jeg kan analysere datamaterialet opp mot hypotesene i prosjektet vårt.

Stemmer

Stemmer delvis

Stemmer ikke

Konsistensen på slimet er viktig. Det skal være mykt og lett å klemme på.

 

        X

 

 

Man må kunne strekke slimet uten at lekeslimet rives fra hverandre.

 

        X

 

 

Viktig at slimet ikke fester seg/setter flekker på klær eller på hendene.

 

        X

       

 

Fargen på slimet betyr noe.

 

    

        X

 

Glitter er ikke viktig for at det skal være bra lekeslim.

 

 

         X

 

Isoporkuler er ikke viktig for at det skal være bra lekeslim.

 

 

         X

 

Annet vi fant ut:

Det best likte slimet var fluffy slime. (graf 4)

De likte butter-slime minst.

 

         

 

Annet vi fant ut:

 Nesten halvparten mener at lukt er viktig. (graf 7)

 

 

 

Skriv ned her hvilke hypoteser som stemmer og skriv ned hvorfor du mener at de stemmer:

 • Konsistensen på slimet er viktig. Det skal være mykt å lett å klemme på. STEMMER: graf 1.:35/37
 • Slimet må kunne strekkes uten at det rives fra hverandre. STEMMER: graf 1 og graf 2. (g1.32/37) (g2. 34/37)
 • Viktig at slimet ikke fester seg til klærne. STEMMER graf 1. (35/37)

 

Skriv ned her hvilke hypoteser som stemmer delvis og hvorfor du mener at de stemmer delvis:

 • Fargen på slimet betyr noe. (STEMMER DELVIS) (graf 1.) 30 elever mener det betyr noe av 37 elever. Det var litt rart at i graf 5 svarte 21 elever at det ikke spilte noen rolle og det var 10 elever som svarte at det spilte noen rolle. Det kan være de ikke har forstått spørsmålet. Dette er en feilkilde. 
 • Glitter er ikke viktig for at det skal være et godt lekeslim (STEMMER DELVIS) (graf 1.) (23/37)
 • Isoporkuler er ikke viktig for at det skal være et godt lekeslim. (STEMMER DELVIS) (graf 1.) (22/37)

 

 

Skriv ned her hvilke hypoteser som ikke stemmer og hvorfor du mener at de ikke stemmer:

 • Det var ingen hypoteser som ikke stemte helt. Men denne spørreundersøkelsen fikk vi bekreftet at hypotesene våre stemte ganske godt.

 

Annet: Spørreundersøkelsesgruppen synes det var vanskelig å få elevene til å svare, fordi elevene på 3. trinn var veldig opptatt av å leke med lekeslimet. Det kan være elevene på 3. trinn var mer opptatt av lekeslimet, enn av spørreundersøkelsen. Noen elever hadde ikke lyst til å gå tilbake til klasserommet. De ville helst bare leke med lekeslimet.

Hva 6. trinn svarte

Hypotese

Stemmer

Stemmer delvis

Stemmer ikke

Konsistensen på slimet er viktig. Det skal være mykt og lett å klemme på.

 

      X

 

 

Man må kunne strekke slimet uten at lekeslimet rives fra hverandre.

 

       X

 

 

Viktig at slimet ikke fester seg/setter flekker på klær eller på hendene.

 

       X

 

 

 

Fargen på slimet betyr noe.

 

 

      X

 

Glitter er ikke viktig for at det skal være bra lekeslim.

 

 

       X

 

Isoporkuler er ikke viktig for at det skal være bra lekeslim.

 

 

       X

 

Annet vi fant ut:

Fluffy slime og foam slime er det lekeslimet som er mest populært. Butterslime er minst populært.

 

 

 

Annet vi fant ut:

 24 av 42 elever mener det er viktig at lekeslimet har god lukt.

 

 

 

Skriv ned her hvilke hypoteser som stemte og hvorfor du mener at de stemmer:

 • At det skal være lett og mykt stemmer fordi 36/42 elever synes at det skal være mykt og lett for det står i graf 1
 • Å strekke slimet stemmer fordi 35/42 elever mener det skal være lett å strekkefordi det står i graf 1 og 2    

 

Skriv ned her hvilke hypoteser som stemmer delvis og hvorfor du mener at de stemmer delvis:

 • At det har farge stemmer delvis fordi 25/42 elever mener at fargen er viktig fordi det står på graf 1 og 5
 • At det har isoporkuler stemmer delvis fordi 20/42 elever mener at isoporkuler er viktig fordi det står i graf 1
 • At det har glitter stemmer delvis fordi 18/42 elever mener at glitter er viktig 1

 

 

Skriv ned her hvilke og hvorfor du mener at de ikke stemmer:

 

 

 

 

Clear-glue gav clear-slime

Da forskergruppen oppdaget clear-glu gav clear-slime var det høy aktivitet på forskerrommet. Alle ønsket å lage dette lekeslimet. Det ble skikkelig stilig! Bare se på dette bildet. Det taler for seg selv. Dødsstilig!

Henrik lager slimbobble av clearslimet hans gruppe har laget.

Isoporkuler er ikke viktig for at det skal bli et bra lekeslim

Det kan være kjekt med isoporkuler, men man trenger ikke isoporkuler for at det skal være et godt lekeslim. 

Det er nok noen elever som liker at det er isoporkuler i lekeslimet, derfor ble denne hypotesen delvis riktig. Det var ikke bare gøy å leke med isoporkuleslim, siden det ble så mye å rydde opp.

 

Hypotesen om at lekeslim ikke skal klistre seg til klær stemmer

Svarene fra spørreskjemaet til 3. trinn og 6. trinn viste at denne hypotesen stemte.

 1. trinns elevene liket ikke at lekeslimet var så klissete og at det festet seg til klærne.

Det var ikke så gøy at lekeslimet klistret seg til klæren. Det ble for mye kliss med dette slimet her. 

Det er ikke en kjemisk reaksjon mellom isoporkulene og lekeslimet

Det blir ikke en kjemisk reaksjon når lekeslimet og isoporkulene blandes sammen. Det ser vi fordi isoporkulene bare legger seg på toppen av lekeslimet når det har lagt litt. Vi ser også at isoporkulene faller av når noen leker med det. Dersom det blir lekt lenge med lekeslimet vil alle isoporkulene forsvinne til slutt.

Bildet: Her er isoporkulene på toppen av lekeslimet, etter at lekeslimet har lagt en uke uten å bli lekt med.

Fargen, isoporkuler og glitter spiller litt rolle, men er ikke det viktigste.

Denne hypotesen stemte bare delvis på 6. trinn. På 3. trinn stemte den ikke i forhold til farge, eller den stemte delvis.

Elevene på 3. trinn er mer opptatt av farge enn elevene på 6. trinn, for på 6. trinn var det 25 av 42 elever som mente at fargen var viktig.

Konklusjonen blir at på 3. trinn er det litt flere som ønsker farge på slimet. Det var to ulike grafer som viste to ulike svar på om elevene på 3. trinn mente at farge på slimet var viktig. Det er derfor litt vanskelig å si om hypotesen stemte delvis, eller om den ikke stemte.

Det er omtrent halvparten av elevne som ønsker glitter og isoporkuler i lekeslimet både på 3. trinn og 6. trinn. Derfor stemmer denne hypotesen delvis.

 

 

 

Rosa clear-slime

Turkis clear-slime

Brunt clear-slime

Turkis clear-slime med isoporkuler.

Lilla clear-slime med glitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulike typer slim, med ulike farger, glitter, isoporkuler og ulike ingredienser. Clear-slime (rosa, turkis og lilla), vanlig slime (lys rosa), butter slime (gult).

De mest populære fargene var; rosa og blå, med lilla på en tredjeplass.

Konsistensen på lekeslimet er viktig

Denne hypotesen stemte. Det var 35 av 39 elever på 3. trinn og 36 av 42 på 6. trinn som mente dette var viktig. Lekeslimet skal være mykt og lett å klemme på. En test var å “poke” lekeslimet. Det betyr at man trykker fingrene i lekeslimet for å finne ut hvor mykt det er og hvor bra det er å klemme på det.

Det skal være lett å “poke” og leke med slimet. På bildet ser du clear-slime.

Butterslimet var lett å “poke”. Det hadde en veldig fin konsistens.

 

Forskergruppen sjekket om det var riktig konsistens, tok “poketest” på slimet før elevene på 3. trinn og 6. trinn fikk teste ut hva de mente var godt lekeslim.

Viktig at man kan strekke lekeslimet

Denne hypotesen stemte. Det var stort flertall for at dette var viktig, både på 3. trinn og 6. trinn. 

Det var veldig gøy å samarbeide to og to for å lage bobler. Da måtte lekeslimet være “stretchy” (lett å strekke).

 

Det beste lekeslimet er fluffy slime

Både elevene på 3. trinn og 6. trinn mente at fluffy slime er det beste lekeslimet.

Fluffy slime har en fin konsistens. Det er lett å “poke”. Det er stretchy og ikke for klissete.

Det er mest populært om fargen på slimet er rosa eller blå, men ikke alle mener at fargen er så viktig, heller ikke om det er glitter eller isoporkuler i lekeslimet. 

Her er vinneren! Fluffy slime med rosa farge!

Hvilke spørsmål vi kunne jobbet videre med?

Etter hvert som prosjektet skred fram fant vi ut at det hadde vært interessant å forske på flere ting med lekeslim.

Blant annet:

 • Hvorfor blir lekeslimet dårlgere, mindre stretchy, etter at det har lagt i boksen, uten å bli brukt mye?
 • Hvorfor må vi bruke lim med høyt PVA innhold for å kunne lage lekeslim?
 • Hvordan holder lekeslimet seg best over tid? I hvilken beholder? I hvilke omgivelser?
 • Er lekeslim sunt å leke med?
 • Kan hendene få utslett dersom vi leker mye med lekeslim?
 • Er det mye bakterier i lekeslim?

 

Trinn 6 - Fortell til andre

Fortelle om resultatene til andre

Siden elevene på 3. – og 6. trinn fikk prøve alle de ulike slimtypene vi hadde laget og siden vi hadde gjennomført en undersøkelse på 3. trinn og 6. trinn, ønsket vi å fortelle dem hva vi hadde funnet ut. Derfpr valgte vi å holde en liten presentasjon for dem hvor vi siste hva dem de mente. Resultatene fra undersøkelsen ble også vist sammen med konklusjonen.

4.trinn har startet et nysgjerrigperprosjekt om lekeslim. Elevene på 7. trinn kan være med å hjelpe elevene på 4. trinn.

5.trinn ønsker å lage lekeslim. Elever fra 7. trinn kan være med å hjelpe elevene på 5. trinn å lage lekselim. 

I tillegg ønsker vi å vise fram undersøkelsen vi har gjort og resultatene på nysgjerrigper.no, slik at flere kan se hva vi har funnet ut. Elevene på 7. trinn skal vise-, gjenfortelle- og prate om den  ferdige rapporten hjemme. 

Fortelle om dette nysgjerrigperprosjektet til lærerne på Haukås Skole

Grunnen til at vi skal vise prosjektet til lærerne på Haukås Skole, er at ledelsen ønsker at alle trinn skal jobbe med nysgjerrigpermetoden. Ledelsen håper på, at flere lærere og trinn kommer til å jobbe med nysgjerrigpermetoden, når de ser hvordan andre lærere bruker denne metoden. Derfor blir trinn/lærere bedt om å dele sitt nysgjerrigperprosjekt med resten av kollegaene sine. Lærerne som har gjennomført prosjekt, deler sine erfaringer fra prosjektet og får tips fra kollegaene sine om hva som var bra- og hva som kan gjøres bedre neste gang.

 

Vedlegg
VedleggnummerVedlegg
1 Spørreskjema_3_trinn og 6_trinn.docx
2 Vedlegg 3_spørreundersøkelse nysgjerrigperprosjekt 3 trinn_6 februar_2018.xlsx
3 Vedlegg 4_spørreundersøkelse 6 trinn nysgjerrigperprosjekt 6 februar 2018_ny bakgrunn.xlsx
4 Stemmer hypotesene_oppsummernig fra hele klassen_3_trinn.docx
5 Stemmer hypotesene_oppsummernig fra hele klassen_6_trinn.docx